Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Στόχος του συνεδρίου

Το ανεξάρτητο Συνέδριο αποκλειστικά για το Cloud είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενημερώσει την κοινότητα των Διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής, τους ανθρώπους του business σε στρατηγικό επίπεδο για τις βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ενσωμάτωση του Cloud στη στρατηγική των επιχειρήσεων, ιδωμένες υπό το πρίσμα των σημαντικότερων business trends.

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
IBM
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • COMMUNICATION CONSULTANTS
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ