Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Net Week

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
IBM
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • COMMUNICATION CONSULTANTS
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ